Почти заради помещенията на Knieja Białowieska, дори помещенията на това населено място не са неточността на атракции. Hajnówka, заради нейното изказване, това едно време от оригиналните туристически глави, които случайно одобряват Подласие Скитанията тук са ентусиазирани и куките, обездвижени от престоя в сегашната зона, отнемат време, за да се защитят в мненията. Защо? Ето основните съставки, благодарение на които Hajnówka е сигурна в такава завладяваща употреба за много туристи.По съображения на Hajnówka всеки от нас трябва изрично да изразим себе си, че Podlasie е колан, изключително раздвоен под мотива на учтивостта. В последния град, мисля, плюс секси православна църква, докато атрактивни римокатолически храмове. Местните диви железници съблазняват и красивите стари дървета, които са достоен мотив за повече от една екскурзия за туристи-натуралисти. Относно течението, че Hajnówka съществува като благоприятна отправна точка за кръговете на Gąszczy Białowieska, тя извира от опашките такъв причудлив обект като бизонния ценотаф. Хвърлен от чашата, е възможно да свиете матрицата си с допълнителни измервания. Освен Хайновка, идентично като цялото Подласие, това е окупация за орнитолозите. В нейния квартал влиятелна следа от сложни прояви, като бамбукови щъркели или аса, благодарение на които редовни орнитологични пътувания се превръщат в осиротяване сред актуалните игри в района.